COVID-19 maatregelen voor rtt sessies

Maatregelen in de praktijk

 • 1,5 meter afstand

 • Geen handen schudden

 • Niet aanraken

 • Handen voor en na behandeling minimaal 30 seconden met zeep wassen en met papier afdrogen

 • Goede persoonlijke hygiëne

 • Hoesten en niesen in elleboog of papieren zakdoekjes

 • Meubels, computers, lichtknoppen, deurklinken en sanitaire voorzieningen dagelijks extra schoonmaken

 • Extra ventilatie in behandelruimte

Verantwoordelijkheden therapeut en cliënt 

 • Als therapeut last heeft van verkoudheid, zegt ze haar 

 • afspraken af

 • Cliënten worden gevraagd om bij verkoudheid niet naar de praktijk te komen

 • Geldt ook voor gezinsleden van therapeut en cliënt